Mijn achtergrond en ervaring

Als gemeenteadviseur heb ik ervaring opgedaan met diverse processen tussen en binnen gemeenten.

Hieronder noem ik voorbeelden:

Fusies

 • Diverse kerken die wilden fuseren heb ik begeleid in het verkennen en naar elkaar toegroeien. Die zijn processen die doorgaans veel tijd vragen. Voorbeelden zijn Zeist en Amerongen.

Splitsingen

 • Vleuten, De Meern en Leidsche Rijn: ik heb de wijkgemeente Leidsche Rijn begeleid uit de protestantse gemeente en deze gevormd tot een zelfstandige protestantse gemeente, met een eigen gebouw.

 Samenvoegingen

 • Oud- en Nieuw Loosdrecht: twee hervormde gemeenten willen één hervormde gemeente vormen. 
 • Bussum: samenvoeging van twee wijkgemeenten tot een nieuwe wijkgemeente. 
 • Utrecht: twee wijkgemeenten die samen verder gaan. Een van de wijken heb ik begeleid in het komen tot afstoten van het gebouw.

Samenwerking tussen gemeenten

 • Noord-Oost Twente
 • Walcheren
 • West Friesland

Vernieuwing

 • Rhenen: naar een andere wijze van werken van de algemene kerkenraad (beleidsproces).
 • Amsterdam Nieuw-West: drie wijkgemeenten die een nieuwe koers gaan varen in gezamenlijkheid en betrokkenheid op elkaar richting 2025.
 • Soesterberg: onderzoekstraject naar de toekomst en de rol van het eigen kerkgebouw.
 • Amersfoort: Anders kerk zijn in de wijk, op weg naar kringgemeente zijn.

Communicatie

 • Naarden: vernieuwing kerkblad (2012) en website (2016 - 2017) 

Bemiddeling
Soms loopt de samenwerking niet goed tussen vrijwilligers onderling of tussen vrijwilligers en betaalde krachten. Denk aan:

 • kerkenraad en organist
 • kerkenraad en beroepingscommissie
 • kerkenraad, college van kerkrentmeesters en bouwcommissie
 • predikant en organist
 • kerkenraad en kerkelijk werker

Dan kan bemiddeling door een buitenstaander uitkomst bieden. Ook in processen van samenvoeging, splitsing en fusie kan een stroeve samenwerking belemmerend werken. Ik ben er dan om te smeren, te masseren of te bemiddelen. Met als doel: mensen weer goed laten samenwerken of de condities scheppen waarin dat weer mogelijk is.

Mijn opleidingen

Sinds 2015 ben ik hbo-theoloog. Ik was opgeleid als docent godsdienst en algemene theologie en ik wilde me verder in de theologie verdiepen. Terwijl ik werkte als gemeenteadviseur (sinds 2004) heb ik diverse praktijktrainingen en cursussen gevolgd. Een greep daaruit: beïnvloedingsvaardigheden in adviesrelaties, leiden geven aan veranderingen, verdiepingstraining conflicthantering en motiverende gespreksvoering.

Mijn functies

 • Van 2008 tot 2016 werkte is als (senior) gemeenteadviseur bij de Protestantse Kerk in Nederland. Daarvoor was ik adviseur in het landelijke jeugd- en gemeenteopbouwwerk. Ik ben mijn loopbaan gestart in het plaatselijke jongerenwerk in Genemuiden en later IJsselmuiden.
 • Naast mijn betaalde werk in de kerk was ik vrijwillig actief als pastoraal ouderling, godsdienstleraar en als lid van een werkgroep voor groeikringen.
 • Tussen 2005 en 2013 was ik bestuurlijk actief voor de Protestantse Kerk in Nederland (lid en later voorzitter van de ondernemingsraad) en voor de stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe (lid adviesraad en later lid raad van toezicht).


Wilt u meer informatie of eens kennismaken? Klik hier.